Stress påskyndar åldrande

Att oroa sig för att bli gammal påskyndar faktiskt åldringsprocessen, enligt Svenska Dagbladet. Att vara stressad innebär nämligen en hjärna som åldras och slits ut mycket fortare.

Det är hormonet kortisol, som är boven i dramat enligt SvD. För stora mängder av kortisol påverkar hippocampus negativt, den del av hjärnan som styr minnes- och orienteringsförmågan. Den här slutsatsen har dragits av kanadensiska forskare i en omfattande studie. Studien tog fem år att slutföra.

Studien

Forskarna följde och studerade en grupp äldre människor. Kortisolhalten samt storleken på hippocampus var det som mättes hos försökspersonerna. Mätningarna vittnar om att de som var mest stressade var också dem som led mest av en förminskande hippocampus.

Samma personer presterade även sämre i forskarnas tester som testade orienterings- och minnesförmåga, än de försökspersoner som hade lägre halter av stresshormonet kortisol. Nästa steg för forskarna är att identifiera vid vilken kortisolnivå som de negativa effekterna på hippocampus tar vid.

Motverka stress och åldring

Om man lever ett stressat liv bör man kanske först och främst kolla på hur man strukturerar upp sin vardag. Ständig tidspress eller andra jobbrelaterade faktorer är vanliga orsaker till stress hos en person.

För många blir det dock en ond spiral – när man blir varse om att jobbet stressar en och de konsekvenser det ger, spär det ofta på stressen ytterligare. Det är inte bara hippocampus som stressen bryter ner, utan många olika delar av kroppen påverkas – bland annat huden.

Många som har levt ett stressigt liv väljer ofta att göra en hudföryngring.  Antingen kirurgiskt, med hjälp av olika krämer i stil med Pevonia eller med hjälp av andra tillvägagångssätt, som till exempel Thermage.

Förutom huden och på hippocampus, kan en förhöjd nivå av stresshormoner i kroppen även märkas i en ökad svettproduktion. Många som lever ett stressigt liv kan också därför ha nytta av en svettbehandling, förutom ovannämnda produkter som Pevonia eller Thermage.